Més castells a Roda al vuit-cents

En un treball anterior s’ha presentat la bastida de castells a Roda de Barà el 14 de setembre de 1850 per honorar la restitució de la imatge de la Mare de Déu de Barà a la seva ermita.

Aquesta presència castellera no s’ha d’interpretar de puntual. La situació geogràfica de Roda, a cavall del Camp de Tarragona i el Penedès, les dues àrees del món casteller pretèrit, hi predetermina l’activitat castellera.

D’altres referències de la segona meitat del segle XIX, aquestes a la premsa, també destapen la vinculació de Roda amb els castells en el passat. No constitueixen una seqüència cronològica atapeïda d’actuacions. Però sí insinuen més activitat que la fefaent.

La desconeixença d’altres diades sorgeix en bona part pels condicionants de la premsa de l’època. Els periodistes, per norma, no van restar-ne atents per no requerir-ho els lectors, elements benestants o benpensants. L’adscripció social de la majoria de castellers, poble ras, els retenia interessar-se pels castells. La mostra pública d’afinitats amb els neguits del poble menut podia restar llustre als mitjans de comunicació o als seus lectors.

Les publicacions tampoc no van encaminar-se al poble ras, encara que aquest constituís el segment majoritari de la població, perquè pocs d’aquest llegia o es podia permetre’s la compra regular de premsa.

El protagonisme de la iniciativa privada en l’emparaulament de moltes actuacions també ha provocat l’absència de més notícies. Aquestes empreses, per la seva volatilitat, difícilment havien de generar o llegar documentació.

La primera referència és del 1853 i ja prou coneguda. Comenta la parada d’un pilar de cinc a segons al Vendrell el 6 d’agost, Sant Salvador, la festa major petita, del mateix any per un avi de 82 anys de Roda. La seva afecció també l’empenyia a assumir reptes superiors. A fer el camí de Barcelona en un dia i assolir-hi el pilar de sis: “A propósito del remitido del jueves sobre los ‘castells’, con motivo de la fiesta mayor de la Torredembarra, creemos curioso consignar para admiración de los aficionados que el día 6 del pasado en el Vendrell sostuvo en segundo lugar los ‘espadats’ de cinco, un hombre natural y vecino de Roda, población á dos horas de dicha villa, de edad 82 años, cuya agilidad y robustez son tales, que en un día se presenta en Barcelona á pié, y apuesta sostendría también los ‘espadats’ de á seis” (Diario de Barcelona: 1853. AHCB).

Els mots, doncs, no reporten una actuació a Roda. Però sí, òbviament, que n’hi havien d’haver amb freqüència. La fal•lera de l’avi no havia de sorgir de manera espontània. La seva edat avançada, sumat al força temps que devia cultivar l’afecció, ja de jove a Roda mateix, a més, planteja la possibilitat de recular el substrat casteller de la població a les últimes dècades del segle XVIII, al temps dels balls de Valencians arcaics. De fet, Salvador Arroyo ja ha hi exposat l’existència d’aquest estadi de l’exercici al darrer quart del segle XIX (S. Arroyo: 1996). Poc més endavant també se’n parlarà d’això darrer.

La notícia següent, ja una actuació a Roda mateix, se situa unes dècades més endavant, al 1876, per la festa major petita, el segon cap de setmana d’octubre, en què se celebra la festa votiva de l’Ecce homo. Els veïns van recobrar els castells, a cura de la Colla Nova dels Xiquets de Valls, un cop va esvanir-se el trasbals de la Tercera Guerra Carlina. El món casteller va paralitzar-se mentre el país va patir aquesta guerra civil, del 1872 al 1876. La colla vallenca va descarregar-hi el pilar de sis com a cirereta d’altres construccions reeixides el 8 d’octubre de 1876, diumenge. A Tarragona per Santa Tecla va completar el tres de nou, entre d’altres. A Roda també?: “En Roda de Bará se ha celebrado con mucha animación la fiesta mayor acostumbrada. La conocida cuadrilla de ‘Xiquets de Valls’ llamada ‘La Nova’ que tanto llamó la atención en esta cuando las fiestas de Santa Tecla, levantó arriesgadísimos castillos, y concluyó por hacer con toda perfección el célebre ‘pila de sis’” (La Opinión: 1876. BHMT).

Al 1878, dos anys més tard, apareix una altra referència al programa d’actes de la festa major a llaor de Sant Bartomeu. La premsa de Tarragona va transcriure’l. El text situa equivocadament les diversions a la Nou de Gaià. L’endemà va esmenar-se l’error: “El dia 24 del actual celebra la fiesta mayor el pueblo de la Nou, en obsequio á su patrón San Bartolomé. El dia 23, vigilia de la fiesta, se cantarán unas solemnes completas por la acreditada orquesta de Vendrell, dirigida por el señor Juliachs, á la que asistirá la corporación municipal, acompañado de las populares danzas de San Bartolomé, de Valencianos y de Diablos con la antigua música arabesca que tanta animación da á dichas fiestas; á la salida del templo habrá baile en la plaza nueva, tocando en el mismo la citada música arabesca. / El dia 24 por la mañana, recorrerán las calles de la población ambas músicas y las danzas del país, reuniéndose á las nueve en la casa capitular para acompañar el cabildo municipal á los divinos oficios que se cantarán á toda orquesta, estando encargado del panegírico del Santo un distinguido orador de este Arzobispado. Concluidos los divinos oficios, el baile de San Bartolomé representará el martirio del Santo, encima de un gran tablón colocado en la plaza nueva, luciendo en sus ejercicios las demás danzas. Por la tarde habrá procesion á la que asistirán ambas músicas y las danzas, por la noche se dará una serenata al señor Alcalde y luego después baile público en el gran salon de Domingo Cañellas y Rovira, que estará iluminado y decorado al efecto. / El dia 25 tendrán lugar por la mañana las funciones religiosas con la misma solemnidad que el dia anterior; por la tarde, baile público en la plaza nueva con la música arabesca y por la noche habrá baile en el salon del citado Cañellas. Trátase de organizar una sociedad para sufragar los gastos que ocasione la contrata dels xiquets de Valls en dichas fiestas” (La Opinión: 1878. BHMT).

El programa d’actes, doncs, segueix el patró habitual al territori. L’encaix de les diversions profanes amb les celebracions religioses. El rol de diverses manifestacions festives de la terra hi destaquen.

El so de la gralla, “la antigua música arabesca”, no hi falta. Animant els seguicis i les sessions de ball. L’ús d’aquesta expressió palesa la teoria de l’origen sarraí de la gralla, molt defensada a l’època.

Diversos balls de seguici tampoc. També als seguicis i a les exhibicions. Molt probablement executats per veïns. Un de parlat, el de Sant Bartomeu, que escenifica l’hagiografia del patró de la localitat. Un de foc, el de diables. I un, el de Valencians, que recupera el substrat casteller del país.

La iniciativa privada, com en tantes poblacions a l’època, havia de costejar la contractació dels castellers. Almenys una colla, de Valls, el més segur. La Colla Nova un altre cop? Els veïns primer havien de recaptar els diners per assumir-ne la despesa.

La transcripció del programa d’actes de la festa major de Sant Bartomeu del 1888 també s’ha localitzat. En aquesta ocasió, els exercicis festius de seguicis se cenyeixen al paper dels castellers i els grallers. Aquests darrers no necessàriament qui ja acompassaven els castells. O sigui, una colla de grallers de més a més. Els “Xiquets de Valls” tampoc no havien de comptar-se obligatòriament entre les dues colles vallenques existents aleshores. La Colla Vella i la Nova. L’actuació dels veïns per compte propi és documentada aquell temps. De seguida es veurà: “El pueblo de Roda de Bará celebrará este año su fiesta mayor, dedicada á su patrón San Bartolomé, con sujeción al siguiente programa. / Día 23, víspera de la fiesta. —A las doce del dia se echarán las campanas al vuelo y se harán salvas de morteretes para anunciar la fiesta. / A las seis de la tarde la orquesta de Villanueva y Geltrú y las dulzainas con los ‘Xiquets de Valls’ recorrerán las calles, levantando éstos sus atrevidas torres. Por la noche, solemne funcion de completas en la iglesia parroquial. / Día 24.—Al amanecer, la música y dulzainas recorrerán la población con los ‘Xiquets de Valls’. A las diez acompañarán al Ayuntamiento á la iglesia, donde se celebrarán oficios solemnes con sermón á cargo de un Padre de la Compañía de Jesús. / Por la tarde tendrán lugar diferentes diversiones populares, según costumbre de años anteriores. A las seis saldrá la procesión con asistencia del Ayuntamiento. Por la noche un magnífico baile en la sala de Domingo Cañellas, con la citada orquesta de Villanueva. / Dia 25.— Solemne oficio de difuntos con sermón á cargo del propio orador, continuando las demás diversiones como en el día anterior” (La Opinión, Diario de Tarragona: 1888. BHMT. Correo Catalán: 1888. AHCB).

Al 1892 es documenta l’organització dels veïns plantant castells sense recorre a colles forasteres. La notícia apareix de retruc. En una correspondència a la premsa de Tarragona tramesa per denunciar les suposades males arts del nou alcalde: “Mi distinguido correligionario: como usted sabrá, después de una porción de meses de fastidiar al señor alcalde don José Baldrich y demás individuos del Ayuntamiento de esta, apelando a todos los medios para alcanzar su dimisión, y no lográndola, pasando sobre todo ha venido la suspensión gubernativa efectuada por delegado especial, el día 17 de Junio último actual. / El nuevo Ayuntamiento nombrado interinamente, y en particular su alcalde don Francisco Miró Fontanilles, está ya dando pruebas de lo vengativo que quiere ser contra todo el que como él no piense y al café de sus amigos no vaya. / Decimos esto porque á los dos días de desempeñar dicho señor la Alcaldía, se le presentó una comisión de jóvenes pidiéndole autorización para un baile familiar al aire libre, ó sea en la calle, con dulzainas, en celebración de la octava de Corpus; autorización que les fué denegada en un principio y más tarde otorgada mediante la condición de hacerle un castillo frente de su casa. Esa pretensión del alcalde no pudo menos que irritar á los jóvenes que para poderse divertir honradamente, sin molestar á nadie y pagando de su bolsillo, tuvieron que doblarse ante tal alcaldada. Vino la vigilia de la festividad de San Juan Bautista y pidiéndole de nuevo permiso para divertirse, les contestó que podían bailar mediante la condición de que los ‘gralleros’ tenían que ir á hospedarse en el café del Pepet ó sea de sus amigachos. Los jóvenes de este pueblo disgustados por esas alcaldadas, ruegan se haga público, á fin de que llegue á conocimiento de la Superior autoridad de la provincia, y esta haga comprender al indicado alcalde la misión que se le tiene encomendada, por cierto bien contraria á la que en los pocos días que lleva de alcalde viene observando” (El Pabellón Liberal: 1892. BHMT).

L’escrit darrer, doncs, exposa la realitat a l’època a petites poblacions rurals com Roda. Les tensions entre dos bàndols rivals, per múltiples raons, que s’aixoplugaven en societats o cafès distints. Les disputes, en aquest cas, a més, destapen l’habitud dels locals per exercitar-se en els castells en moments de lleure o gaudi. Les línees ho concreten en dues cites del calendari amb profusió d’actes festius al carrer, d’ocupació dels espais comunitaris. La capvuitada de Corpus i la nit de Sant Joan. No per festa major, on més es pressuposa l’activitat castellera. Ben segur que també devien exhibir-s’hi i en d’altres oportunitats.

La intervenció d’una colla de grallers, l’orquestra de butxaca de l’època, també per animar les sessions de ball, acabava d’arrodonir la iniciativa.

L’última notícia anuncia més castells el 1896 per la festa major de Sant Bartomeu. Les manifestacions de seguici festius se centren de nou a redós del paper dels grallers i els Xiquets de Valls. Aquests darrers, se n’anuncien diverses colles, poca broma, havien de plantar el tres de vuit. Aquesta precisió basteix la hipòtesi que devia emparaular-s’hi una colla vallenca que, és clar, es refiava de l’ajut dels elements locals: “Según nos escribe nuestro corresponsal en Roda de Bará, se preparan grandes festejos los días 23, 24, 25 y 26 en honor de San Bartolomé. / Al efecto no se ha escatimado nada para que los forasteros que concurran á dicho pueblo encuentren agradable la estancia durante los mencionados días, habiendo contratado tres músicas y las collas de ‘Xiquets de Valls’. / He aquí el programa de dichos festejos: / Dia 23.—Al anochecer se cantarán solemnes completas, a las que concurrirán las autoridades músicas, dulzainas y las collas de ‘Xiquets de Valls’. / Terminada la función religiosa, las ‘collas’ levantarán atrevidas torres en diferentes puntos del pueblo. A las diez dará comienzo en la plaza un baile público organizado por el elemento joven de la población. / Día 24.—Al amanecer se disparará multitud de morteretes. A las nueve se dará comienzo á los divinos oficios, y terminados éstos, las ‘collas’ levantarán sus afamadas torres y entre ellas la ‘dels tres pilans de vuit’. Se bendecirá é inaugurará el nuevo campanario, construido por el albañil don Mariano Bonan. Por la tarde se bailarán las tradicionales tortas, celebrándose más tarde la solemne procesión. Terminado el disparo de un gran castillo de fuegos artificiales en la cima del nuevo campanario, confeccionado por un reputado pirotécnico de Reus, se dará comienzo á un lucido baile, siendo amenizado por una orquesta de Vendrell. / Dia 25. —Como el día anterior las ‘collas’ levantarán ‘els castells’ en diferentes calles del pueblo y por tarde y noche se celebrarán bailes, siendo amenizados por todas las músicas contratadas al efecto. / Dia 26.—Siguiendo antigua costumbre, todo el vecindario se trasladará á [l’ermita de] Bará, donde se celebrará la tradicional fiesta denominada del ‘gos’, regresando al anochecer al pueblo en alegre romería. / Con tales elementos, dice el corresponsal, creemos no faltará afluencia de forasteros de los pueblos vecinos, ya que es conocida la esplendidez de este vecindario” (Diario de Tarragona: 1896. BHMT).

Xavier Güell

Anuncis
Aquesta entrada s'ha publicat en Roda de Barà i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.